Posts

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

จัดฟันแบบใส ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจได้ ในระหว่างจัดฟัน

ฟันสวยใครๆก็อยากมี ยิ่งหากเป็นฟันที่เรียงตัวสวยไม่ซ้อนเก ยิ่งทำให้คุณยิ้มได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ตอนนี้มีการจัดฟันแบบใหม่ล่าสุดที่ทำให้ฟันสวย เรียกว่าการจัดฟันแบบใสซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของฟันที่ผิดปกติให้กลับมาสวยงาม ซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นการ จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพราะบางทีการใส่เหล็กดัดฟันสีๆก็ไม่เหมาะกับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ ดังนั้นการจัดฟันแบบใส จึงช่วยให้คุณมีฟันที่สวยเป็นธรรมชาติได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการจัดฟันแบบใส ให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะ

 

การจัดฟันแบบใส คืออะไร

การจัดฟันแบบใส (Invisaling) คือ เทคโนโลยีทางทันตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณมีฟันที่เรียงตัวโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันแบบเหล็ก โดยการจัดฟันแบบใสนี้จะใช้วัสดุที่เป็นพอลิเมอร์แบบใสบางๆมาครอบที่ฟันของเรา เพื่อช่วยปรับรูปร่าง ของฟันให้เรียงตัวสวยงาม การออกแบบวัสดุจะทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามลักษณะฟันของแต่ละคน

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

การจัดฟันแบบใสแตกต่างจากการจัดแบบธรรมดาอย่างไร

ความแตกต่างของการจัดฟันแบบใสและการจัดฟันแบบติดเครื่องมือ คือ การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ จะทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3D สร้างวัสดุออกมาแล้วนำมาครอบที่ฟันเพื่อปรับโครงสร้างฟัน ซึ่งคนไข้จะไม่เกิดการเจ็บปวดมากเท่ากับการจัดฟันแบบใส่เครื่องมือ การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือเหมือนฟันธรรมชาติ การรับประทานอาหารทำได้ง่ายเพียงถอดเครื่องมือออกแล้วจึงใส่เข้าไปใหม่

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการจัดฟันแบบใส

1.ผู้ที่มีฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่

2.ผู้ที่มีปัญหาฟันที่แก้ไขไม่ยาก เช่น ฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่างเล็กน้อย

3.ผู้ที่เคยดัดฟันแบบติดเครื่องมือแล้วแต่ไม่ใส่ retainer ทำให้เกิดปัญหาฟันเคลื่อน

4.ผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อยแต่ไม่อยากดัดฟันแบบใส่เครื่องมือ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันของคุณดูสวยเป็นธรรมชาติโดยไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน นอกจากนี้ยังสามารถถอดออกได้ตอนรับประทานอาหารและแปรงฟัน การจัดฟันแบบใสนี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ในช่องปากไม่มีเหล็กคอยดันกระพุ้งแก้มของคุณให้เกิดการบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตามการรักษาความของสะอาดของช่องปากและการมีระเบียบวินัยในการใส่เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดฟันแบบใสเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

จัดฟันแบบใส ช่วยให้คุณมีรอยยิ้มอย่างมั่นใจได้ ในระหว่างจัดฟัน

ฟันสวยใครๆก็อยากมี ยิ่งหากเป็นฟันที่เรียงตัวสวยไม่ซ้อนเก ยิ่งทำให้คุณยิ้มได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ตอนนี้มีการจัดฟันแบบใหม่ล่าสุดที่ทำให้ฟันสวย เรียกว่าการจัดฟันแบบใสซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของฟันที่ผิดปกติให้กลับมาสวยงาม ซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นการ จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพราะบางทีการใส่เหล็กดัดฟันสีๆก็ไม่เหมาะกับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่ ดังนั้นการจัดฟันแบบใส จึงช่วยให้คุณมีฟันที่สวยเป็นธรรมชาติได้ ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำการจัดฟันแบบใส ให้ทุกคนได้เข้าใจกันค่ะ

 

การจัดฟันแบบใส คืออะไร

การจัดฟันแบบใส (Invisaling) คือ เทคโนโลยีทางทันตกรรมแบบใหม่ที่ช่วยให้คุณมีฟันที่เรียงตัวโดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์จัดฟันแบบเหล็ก โดยการจัดฟันแบบใสนี้จะใช้วัสดุที่เป็นพอลิเมอร์แบบใสบางๆมาครอบที่ฟันของเรา เพื่อช่วยปรับรูปร่าง ของฟันให้เรียงตัวสวยงาม การออกแบบวัสดุจะทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามลักษณะฟันของแต่ละคน

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

การจัดฟันแบบใสแตกต่างจากการจัดแบบธรรมดาอย่างไร

ความแตกต่างของการจัดฟันแบบใสและการจัดฟันแบบติดเครื่องมือ คือ การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ จะทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3D สร้างวัสดุออกมาแล้วนำมาครอบที่ฟันเพื่อปรับโครงสร้างฟัน ซึ่งคนไข้จะไม่เกิดการเจ็บปวดมากเท่ากับการจัดฟันแบบใส่เครื่องมือ การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือเหมือนฟันธรรมชาติ การรับประทานอาหารทำได้ง่ายเพียงถอดเครื่องมือออกแล้วจึงใส่เข้าไปใหม่

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการจัดฟันแบบใส

1.ผู้ที่มีฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่

2.ผู้ที่มีปัญหาฟันที่แก้ไขไม่ยาก เช่น ฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่างเล็กน้อย

3.ผู้ที่เคยดัดฟันแบบติดเครื่องมือแล้วแต่ไม่ใส่ retainer ทำให้เกิดปัญหาฟันเคลื่อน

4.ผู้ที่มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อยแต่ไม่อยากดัดฟันแบบใส่เครื่องมือ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันที่ช่วยให้ฟันของคุณดูสวยเป็นธรรมชาติโดยไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน นอกจากนี้ยังสามารถถอดออกได้ตอนรับประทานอาหารและแปรงฟัน การจัดฟันแบบใสนี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ในช่องปากไม่มีเหล็กคอยดันกระพุ้งแก้มของคุณให้เกิดการบาดเจ็บ แต่อย่างไรก็ตามการรักษาความของสะอาดของช่องปากและการมีระเบียบวินัยในการใส่เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดฟันแบบใสเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

จัดฟันแบบใสเชียงใหม่

จัดฟันแบบใสเชียงใหม่ แก้ปัญหาฟันไม่สวย จะมากหรือน้อยก็แก้ไขได้

การมีฟันที่เรียงตัวสวยเป็นสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบและอยากจะมี แต่น้อยคนนักที่จะมีฟันที่เรียงตัวสวยมาแต่กำเนิด การจัดฟันแบบใสเชียงใหม่จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้ฝันของหลายๆคนนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วรูปแบบฟันเป็นแบบนั้นทางเดียวที่จะทำให้ฟันเข้าที่เรียงตัวสวยได้ ก็มีเพียงวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือการจัดฟันนั่นเอง ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ฮิตไปแล้ว แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีปัญหาฟันเหยิน ฟันเก ฟันห่างหรือปัญหาฟันในรูปแบบอื่นๆเองก็อยากที่จะจัดฟันกัน จนสิ่งนี้กลายเป็นกระแสแฟชั่นไปแล้ว

การจัดฟันมีบทบาทมากในการเข้ามาช่วยให้ฟันเข้าที่เรียงตัวสวย แม้ว่าฟันนั้นจะมีปัญหาที่เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการจัดฟันแบบนี้เป็นการจัดฟันที่แตกต่างจากแบบปกติทั่วไปที่หลายๆคนเห็นกันจนชินตา ก็คือ

1.แบบธรรมดาหรือแบบจัดฟันแบบติดแบล็กเก็ตนั้น จะเป็นการจัดฟันที่ใช้ลวดเหล็กในการจัดให้ฟันเรียงตัวสวย ซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะใช้เวลาในการจัดฟันที่ค่อนข้างนาน อาจจะมากถึง 4 ปีในบางคนที่มีปัญหาฟันมากๆ เข้าที่ยาก แต่หลายคนก็เลือกที่จะจัดฟันแบบธรรมดานี้ เพราะถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานและเจ็บ แต่ก็แลกมากับความสวยงามในการจัดฟัน ซึ่งมีหลายสีสันให้เลือกกัน อีกทั้งการจัดฟันแบบนี้ยังช่วยเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้จัดฟันอีกด้วย

จัดฟันแบบใสเชียงใหม่

 

2การจัดฟันแบบใสเชียงใหม่นั้น มีข้อแตกต่างจากแบบธรรมดานี้ก็คือ เป็นการจัดฟันที่มีลักษณะซิลิโคนใส จัดฟันแล้วไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังทำการจัดฟันอยู่ เครื่องมือจัดฟันสามารถถอดได้จึงช่วยให้การทานอาหารมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่มีลวดเหล็กมาคอยขัดขวางการทานอาหาร และการทำความสะอาดช่องปากภายหลังการการทานอาหารเองก็สามารถทำได้ตามปกติราวกับว่าไม่ได้จัดฟันอยู่เลย การจัดฟันแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันน้อย เช่น มีฟันเกเพียงซี่เดียว ซึ่งปัญหานี้หลายคนเป็นกันมาก หรือฟันหน้าห่าง ทำให้ไม่มั่นใจในตนเอง

จัดฟันแบบใสเชียงใหม่

การจัดฟันแบบใสนี้สามารถช่วยให้ฟันที่มีปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้เข้าที่ได้ แต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่แพงกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา และก็ไม่ได้มีสีสันสวยงามอะไรด้วย แต่ก็แลกมากับการเจ็บฟันน้อยกว่าการจัดแบบธรรมดาเช่นกัน

การเลือกวิธีการจัดฟันแบบใสเชียงใหม่ให้เลือกตามลักษณะของฟันจะดีที่สุด เพราะจุดหมายปลายทางของการจัดฟันก็คือ การทำให้ฟันเข้าที่เรียงตัวสวยนั้นเอง ดังนั้นก่อนการจัดฟันควรปรึกษาทันตแพทย์ก่อน เพื่อหาเทคนิคและวิธีการในการจัดฟันที่ดีที่สุด จะได้มีฟันที่สวยสมใจได้ไวๆ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่
จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

ฟันสวยไม่ใช่เพียงแค่ฝันอีกต่อไป คุณเองก็มีได้แค่ จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

ฟันสวยๆ ใครว่าเป็นเรื่องยาก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ สามารถทำได้ง่ายและดีกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งยังมีตัวเลือกรูปแบบการจัดฟันที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนการจัดฟัน การจะมีฟันสวยๆได้ แต่ก่อนนั้น มีเพียงการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา ซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มเด็กนักเรียนวัยรุ่น เนื่องจากมีสีสันสดใส สามารถเลือกสีได้หลากหลายตามใจชอบ เป็นกระแสแฟชั่นอยู่พักหนึ่งที่เรียกกันว่า  ‘ฟันเหล็กเด็กแนว’ จนถึงขนาดที่มีนักร้องนำมาแต่งเป็นเพลงและมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้น หากแต่การจัดฟันแบบนี้ต้องแลกมากับการปวดตึงในระหว่างการจัดฟัน และเป็นการจัดฟันที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งก็แล้วแต่ลักษณะฟันของแต่ละคน อย่างน้อยๆก็ประมาณ 2 ปีขึ้นไป อย่างที่กล่าวข้างต้น การจัดฟันมีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งประหยัดเวลา และการดูแลรักษาช่องปากก็สามารถทำได้ดีในระหว่างการจัดฟัน  ซึ่งการจัดฟันลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น ดารา เน็ตไอดอล อยู่ในขณะนี้

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่นี้เป็นการจัดฟันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเรียงตัวของฟัน โดยที่ไม่มีลวดเหล็ก เหมือนการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา แถมยังใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการจัดฟัน  ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของฟันเพียงเล็กน้อย อาจจะมีปัญหาเพียงบางซี่ หรือเคยจัดฟันมาก่อนแล้วแต่ไม่ได้ดูแลอย่างสม่ำเสมอหลังการจัดฟันเสร็จ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้จัดนี้อาจจะมีลักษณะคล้ายๆฟันยางที่นักมวยใช้ก่อนขึ้นสังเวียน แต่สิ่งที่ใช้จัดฟันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่า พอลิเมอร์ ซึ่งทางสถานที่ให้บริการจะออกแบบมาสำหรับจัดฟันของแต่ละบุคคล

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

โดยจะนำสิ่งนี้มาครอบลงที่ฟันตามการเรียงตัวของฟัน ก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการประเมินและตรวจเช็คลักษณะของฟันก่อนการรักษา เพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับรูปฟันที่ถูกต้อง หลังจากนั้นค่อยนำเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลมาใส่ แต่การจัดฟันแบบใสนี้ จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ตามลำดับขั้นตอน  โดยใช้ระยะเวลาระหว่างการจัดฟันราวๆ 1.5 ปี หรืออาจน้อยกว่านั้นในบางกรณี

ข้อดีของการจัดฟันแบบนี้คือ สามารถถอดเครื่องมือที่ครอบฟันออกก่อนรับประทานอาหาร หรือถอดทำความสะอาดก่อนการแปรงฟันได้ ทำให้ลดการสะสมของเศษอาหาร และการเกิดแบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นที่มาของฟันผุในระหว่างการจัดฟัน ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันแบบใสนี้จะอยู่ที่ราวๆ 60,000 – หลักแสนขึ้นไปตามโปรแกรมการจัดฟันของสถานที่ให้บริการ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่นี้สามารถทำให้ฟันสวยได้ ใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา ระคายเคืองช่องปากน้อย และยังมีสุขภาพช่องปากที่ดีได้ในช่วงการจัดฟัน  อาจต้องแลกมาในราคาที่สูงสักหน่อย แต่ว่าการจัดฟันในรูปแบบนี้ ก็น่าสนใจและคุ้มค่ามากเลยทีเดียว

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ มีข้อดีหลายอย่าง จนคุณต้องเทใจ

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดฟัน กันมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการจัดฟันเพื่อความงาม และการจัดฟันเพื่อสุขภาพของฟัน โดยในตอนนี้มีรูปแบบของการจัดฟันที่หลากหลายมากขึ้น แต่ที่กำลังถูกพูดถึง และได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ เห็นจะเป็น การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ที่ต้องบอกว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ทั้งในเรื่องของสุขภาพปาก และฟันรวมไปถึงเรื่องของความสวยงามอีกด้วย ดังนี้

 

น้ำหนักเบากว่า

การจัดฟันใสนั้น ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเบาสบายของช่องปาก เพราะตัวครอบฟันที่ทำมาจากพลาสติกใสนั้น มีน้ำหนักที่เบามาก คนคุณแทบจะลืมไปเลยว่าจัดฟันอยู่ ทำให้เวลาที่ยิ้ม หรือพูดคุยยังคงดูเป็นธรรมชาติ มากกว่าการจัดฟันแบบติดเหล็กตลอดเวลา

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

สังเกตได้ยาก

ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจัดฟัน เพื่อสุขภาพของปากและฟัน แต่ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครสังเกตว่าคุณจัดฟันอยู่ นี่คือ ตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะการจัดฟันแบบใสเชียงใหม่ นั้นสังเกตได้ยากมาก ว่าคุณจัดฟันอยู่ ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติ ที่ไม่ได้ทำการจัดฟัน ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ในเรื่องของการกินอาหาร และการทำความสะอาด ก็สามารถทำได้ง่ายกว่ามาก เนื่องจากคุณสามารถถอดเอาที่ครอบฟันออกเพื่อทำความสะอาด และกินอาหารได้ตามปกติ เหมือนกับการติดรีเทนนอร์ หลังจัดฟันนั่นเอง

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

ระยะเวลาการเข้าที่ของฟันไม่ต่างกับการจัดฟันแบบเหล็กดัด

ถ้าหากคุณกังวลว่า การถอดเข้าออกของการจัดฟันแบบใสนั้น จะทำให้ฟันของคุณเข้าที่ช้าลงหรือไม่ บอกไดเลยว่าไม่ช้าอย่างแน่นอน เนื่องจากแพทย์ได้คำนวณมาเป็นอย่างดี ถึงระยะเวลาในการใช้ครอบฟันแต่ละอัน และการดึงฟังเข้าที่ ซึ่งหากเทียบระยะเวลากันแล้ว ดูเหมือนว่าการจัดฟันแบบใสนั้น จะเห็นผลได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติด้วยซ้ำ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

นอกจากข้อดีอย่างที่เราได้บอกไปแล้วนั้น ในเรื่องของราคา ก็ต้องบอกว่าการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ นั้นราคาสูงกว่ากรรจัดฟันแบบปกติเพียงเล็กน้อย แต่หากเทียบกับความสะดวกสบายที่มากกวา และระระเวลาในการจัดฟันที่น้อยกว่าก็คงต้องยอมรับว่า หากคุณต้องการให้ฟันเข้าที่เร็ว อย่างเป็นธรรมชาติ และไม่ได้ต้องการให้ปากมีเหล็กมาติด จนสร้างความลำบากในการทำความสะอาด การจัดฟันแบบใส ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะอย่างน้อยคุณก็จะมีฟันสวยอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คนอื่นๆ แทบจะดูไม่ออกเลยว่า ฟันของคุณนั้นผ่านการดัดมา

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

จัดฟันแบบใส Invisalign คืออะไร

จัดฟันแบบใส คือ การจัดฟันด้วยนวัตกรรมใหม่แบบไร้เหล็ก ที่ให้ผลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือการจัดฟันแบบใสนั้นผลิตโดยบริษัท Align Technology จากอเมริกา การจัดฟันแบบใสนอกจากช่วยรักษาฟันที่เรียงตัวผิดปกติได้แล้ว ยังช่วยเสริมบุคลิกภาพเพิ่มความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานพบปะผู้คนในแต่ละวัน การจัดฟันแบบใสแทบจะมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันเลยเวลาคุณยิ้ม คุณจึงสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ คลินิกที่รับ จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ มีสถานบริการจำนวนมาก

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

ประเภทของการจัดฟันแบบใส Invisalign

ทุกที่ทั่วประเทศไทยจะมีการจัดฟันแบบใสในทุกๆ จังหวัด ไม่แตกต่างกัน ที่นิยมกันจะมี 3 ประเภท ดังนี้

 1. Invisalign Lite เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาฟันซ้อนหรือฟันเกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ใช้เครื่องมือประมาณ 14 ชิ้น ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 4-12 เดือน
 2. Invisalign i7 สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันซ้อนกันเพียงเล็กน้อย หรือผู้ที่เคยจัดฟันแล้วไม่ได้ใส่ รีเทนเนอร์ การจัดฟันประเภทนี้ ใช้เครื่องมือ ประมาณ 7 ชิ้นหรือน้อยกว่า ใช้ระยะเวลาแค่ 2-4 เดือน เท่านั้น
 3. invisalign full ประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซ้อนหรือเกกันค่อนข้างมาก ใช้เครื่องมือ 15 ชิ้นขึ้นไป ระยะเวลาการจัดฟัน 6 เดือนขึ้นไป

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign

 1. เป็นเครื่องมือใส ทำให้แทบมองไม่เห็นเครื่องมือเลย เพิ่มความมั่นใจเวลายิ้ม
 2. ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก เครื่องมือจัดฟันแบบใส สามารถถอดออกเองได้ เวลารับประทานอาหารหรือเวลาทำความสะอาดฟัน ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาช่องปาก
 3. ลดความระคายเคือง การจัดฟันแบบใสนอกจากช่วยให้ฟันเคลื่อนที่เร็วแล้ว ยังเจ็บน้อยกว่าการใช้เหล็กดัดฟันที่จะระคายเคืองต่อเหงือกได้มากกว่า
 4. เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เพราะไม่ต้องมาพบแพทย์บ่อยๆ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

ขั้นตอนง่ายๆของการจัดฟันแบบใส มีดังนี้

 1. เลือกคลีนิคที่สะดวกและเข้าพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจประเมินฟันเบื้องต้น และวางแผนในการรักษา
 2. เริ่มต้นทำการรักษา แพทย์จะสร้างภาพด้วยระบบ 3 มิติ หรือพิมพ์ฟัน หลังจากกำหนดแผนการรักษาแล้ว แพทย์จะจัดชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมให้คุณ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาการรักษา
 3. เข้าพบแพทย์ตามนัด เมื่อใส่เครื่องมือชุดแรกแพทย์จะเริ่มนัดใส่เครื่องมือชุดต่อไปทุก 1-2 สัปดาห์ และนัดเข้ามาติดตามผลในทุก 6 สัปดาห์
 4. เมื่อการรักษาสิ้นสุดแล้ว แพทย์จะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์ ควรเข้าไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการใส่รีเทนเนอร์

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

ทันตะกรรมในรูปแบบของการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ กรุงเทพ หรือตามเมืองใหญ่กำลังได้รับความนิยม และเชื่อว่าในตัวเมือง หรือจังหวัดอื่นกำลังจะกลายเป็นกระแสหลักของการดูแลตัวเองเช่นกัน 

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใส คืออะไร พร้อมข้อดีของการจัดฟันแบบใสที่ควรรู้

การจัดฟันแบบใส เป็นประเภทของการจัดฟันที่ได้รับความนิยมอย่างมากเป็นลำดับต้นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ดารา นักร้องที่มักจะเลือกการจัดฟันแบบใส แทนการจัดฟันแบบอื่นๆ ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักการจัดฟันแบบใสกันมากขึ้นว่ามีข้อดีอย่างไร การ จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ เป็นวิธีจัดฟันสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้จัดฟันมีสุขภาพฟันที่สมบูรณ์ และเรียงตัวได้เร็วกว่าการจัดฟันด้วยเหล็กแบบสมัยก่อน โดยการจัดฟันแบบใสจะใช้เวลาเพียงแค่ 9-18 เดือนเท่านั้น ในขณะที่การจัดฟันแบบเหล็กระยะเวลาในการจัดจะอยู่ที่ราวๆ 12-24 เดือน ซึ่งข้อดีของการจัดฟันแบบใสคือ ผู้จัดฟันไม่ต้องใส่เหล็กติดเอาไว้ที่ฟัน จนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเทอะทะ แถมยังมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพราะความใสของตัวครอบฟัน จึงทำให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นวิธีการจัดที่เจ็บน้อยกว่า รวดเร็วกว่า และส่งผลดีต่อสุขภาพภายในช่องปากได้ดีกว่า

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

สำหรับคนที่อยู่เชียงใหม่ หากคุณกำลังมองหาคลินิกจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ กันอยู่ คลินิกที่มีบริการดังกล่าวก็หาไม่ยาก โดยเฉพาะในเขตละแวกตัวเมือง ดังนั้น หากอยากลองเปลี่ยนวิธีการจัดฟันเดิมๆ ก็ลองมาใช้บริการการจัดฟันแบบใสกันดูได้เลย อย่างไรก็ตาม หากอยากใช้บริการคลินิกจัดฟันแบบใส ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่าลืมเลือกคลินิกที่มีความสะอาด ปลอดภัยและได้รับการบริการจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาฟันได้อย่างตรงจุดโดยไม่มีปัญหาใดๆ ตามมานั่นเอง

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

การจัดฟันแบบใสนั้นมีข้อดีมากกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆยังไงบ้าง

วิธีการจัดฟันนั้นมีหลายแบบซึ่งหลัก ๆ จะนิยมจัดอยู่คือแบบเหล็ก กับ แบบใส ถ้าเป็นการจัดแบบใสนั้นส่วนมากจะจัดแบบไม่อยากให้ใครอยู่ว่ากำลังจัดฟันอยู่เพราะมันจะมีความใสของเครื่องมือมองผ่าน ๆ ก็ไม่มีทางดูออกแน่นอน หลายคนบอกว่าจัดแบบใสนั้นดีกว่าแบบเหล็กเยอะแล้วการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ดีอย่างไรมาดูกันเลย

การจัดฟันแบบใสดีกว่าแบบเหล็กอย่างไร ?

การจัดฟันปกติที่นิยมมานานนั้นจะเป็นแบบเหล็ก แบบใสเพิ่งได้รับความนิยมไม่นานในช่วงที่เทคโนโลยีเข้ามาถึงนี่ และแน่นอนว่าในเมื่อมันคือนวัตกรรมใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเดิมอยู่แล้ว ถ้าเราจัดฟันโดยใส่เครื่องมือที่เป็นเหล็กนั้นเวลายิ้ม พูดคุยปกติก็มองออกเลยว่าเราจัดฟันอยู่  มันอาจจะดีตรงที่เราสามารถเลือกสีของเหล็กดัดได้แต่ว่าแบบใสนั้นไม่มีนะ ตามชื่อเลยคือ “ใส” มองผ่าน ๆ จะไม่เห็น ถ้าจัดแบบเหล็กนั้นจะเจ็บสักหน่อยเวลาที่ทันตแพทย์ทุกการใส่เครื่องมือ โยกฟัน หรือทำอะไรสักอย่างไรจะค่อยข้างเจ็บเหมือนกัน

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

ข้อดีของการจัดแบบใสนอกจากการจัดฟันแบบไม่ได้จัดแล้วยังมีเหตุผลดังนี้

 1. จัดฟันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีความปลอดภัยสูง
 2. ฟันเข้ารูปเร็วกว่าแบบเหล็ก
 3. จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ลดอาการเจ็บเวลาที่ทันตแพทย์โยกฟันหรือปรับเครื่องมือ
 4. สามารถจัดฟันแบบใสได้โดยที่ไม่ต้องถอนฟัน
 5. เทคโนโลยีใหม่เพื่อการจัดฟันแบบ 3 มิติ ใสเหมือนไม่ได้จัดไม่ระคายเคืองมาก

หากคุณได้รู้จักกับเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ที่คลินิก TOOTH TIME แล้ว จะรู้สึกน่าสนใจและชอบมากกว่าการจัดแฟนรูปแบบอื่น ๆ อย่างแน่นอน ในส่วนของค่าใช่จ่ายนั้นหมดกังวลไปได้เลยเพราะจัดฟันแบบเหล็กนั้นก็หมดไปหลายหมื่นอยู่แล้ว การจัดฟันแบบใสก็อาจจะสูงกว่านั้นสักหน่อยเพียงแต่ก็ยังอยู่ในหลักหมื่นอยู่ดี ตามโปรโมชั่นของทางคลินิก สามารถสอบถามอัตราค่าบริการก่อนได้

หมดยุคของการจัดฟันเหล็กแบบเดิมแล้วในเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าอย่างการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่เข้ามาหลายคนจึงนิยมหันมาจัดฟันแบบใหม่นี้มากกว่า ไม่ต้องมองเรื่องความเท่หรืออะไรเลยแต่การจัดแบบใสนั้นฟันจะเข้ารู้รูปเร็วมากด้วย เมื่อเทียบกับแบบเหล็กบางครั้งจะต้องรอถึง 4 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของแต่ละคนด้วย แต่ถ้าหากเลือกจัดฟันกับเครื่องมือแบบ 3 มิติ เราไม่ต้องรอนานขนาดนั้นแถมยังกำหนดได้ด้วยว่าอยากให้เข้าเร็วแค่ไหน ปรึกษาทันตแพทย์กับทาง TOOTH TIME คลินิกได้เลยว่าฟันของคุณนั้นสามารถเข้ารูปได้เร็วสุดประมาณกี่เดือนกี่ปี พอฟันเข้ารูปแล้วคุณจะพึงพอใจกับฟันสวย ๆ ยิ้มงาม ๆ ของตัวเองอย่างแน่นอน

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

หากนึกถึงจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ต้องแวะเข้ามาที่ TOOTH TIME

การจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ (Invisalign) อีกหนึ่งวิธีการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งวงการแพทย์ ที่สามารถทำให้การจัดฟันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ฟันเข้าเร็ว สีโปร่งใส มองผ่าน ๆ ไม่รู้ว่าจัดฟัน ด้วยเทคโนโลยี 3D ทำให้ทันตแพทย์สั่งงานและพิมพ์รูปแบบของเครื่องมือจัดฟันออกมาสะดวก ซึ่งเครื่องมือที่จัดนั้นจะเป็นเฉพาะของฟันใครฟันมันไปเลย ทำให้ฟันเข้าที่เรียงตัวสวยในเวลาเร็วกว่าแบบปกติทั่วไป

 

การจัดฟันแบบใสเหมาะกับใคร ?

ถ้าหากใครที่ชอบแบบมีสีสันฉูดฉาดก็ให้มองข้ามการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ไปได้เลยยังมีการจัดฟันแบบอื่นที่ตอบโจทย์ได้ แต่สำหรับแบบใสนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการจะให้ฟันเข้าที่อย่างรวดเร็ว ไม่ชอบความเจ็บปวดมาก ๆ เวลาที่ทันตแพทย์ปรับโยกเครื่องมือ และยังไม่อยากให้รู้ว่าจัดฟันอีกด้วย ใช่แล้วแบบใสเหมาะกับคนแบบนี้นี่เอง หากคุณมีความสนใจจะจัดฟันในรูปแบบนี้แวะเข้ามาที่ TOOTH TIME ได้เลย

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

 

ค่าบริการจัดฟันแบบใสสามารถผ่อนจ่ายได้ที่คลินิก TOOTH TIME

อยากจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ไม่จำเป็นจะต้องเตรียมเงินก้อนโต เพราะทางคลินิก TOOTH TIME มีบริการให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้ และค่าจัดฟันของที่นี่ก็ไม่แพงยังอยู่ในหลักหมื่นปลาย ๆ เป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้แน่นอน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเคาท์เตอร์ของคลินิก มาจัดฟันแบบใสเพื่อฟันสวยงามในวันข้างหน้าเพิ่มรอยยิ้มให้มีความมั่นใจมากขึ้นกันเถอะ

 

การจัดฟันแบบใสดีอย่างไร ?

 1. ลดอาการเจ็บปวดเวลาทันตแพทย์โยกฟันปรับเครื่องมือ
 2. ฟันเข้าที่เรียงตัวอย่างที่ต้องการในเวลาสั้นกว่าแบบอื่น
 3. ราคาหลักหมื่นปลาย ๆ ก็จัดฟันแบบใสได้
 4. จัดฟันเหมือนไม่จัด ใครมองดูแค่เพียงผ่าน ๆ จะดูไม่ออกว่าเราจัดฟัน
 5. ด้วยเทคโนโลยีการจัดฟันแบบ 3 มิติที่มีความทันสมัยทำให้ไม่ยุ่งยากเวลาจัด
 6. ไม่ต้องถอนฟันก็สามารถจัดฟันได้ แต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะ

จัดฟันแบบใส เชียงใหม่

ถ้าการจัดฟันแบบใส เชียงใหม่ ตอบโจทย์รูปแบบการจัดฟันในแบบที่คุณต้องการ ติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยหรือจะแวะเข้ามาสอบถามได้ที่คลินิกโดยตรงทันที TOOTH TIME พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีมีระดับให้ความรู้สึกคุ้มค่า การจัดแบบใสนี้ดีมากจนบางทีคุณยังรู้สึกว่าราคาที่จ่ายนั้นมันราคาถูกไปเสียด้วยซ้ำ ไปที่อื่นอาจจะมีหลักแสนต้น ๆ แต่มาที่นี่หลักหมื่นปลายเท่านั้นเอง