รากฟันเทียม เชียงใหม่ คืออะไร ทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง

การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่สำคัญมากใครๆก็คงอยากมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงอยู่คู่กับเราไปนานๆ แต่หากคุณ ไม่ดูแลสุขภาพช่องปากให้ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากตามมา ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น เหงือกบวม เหงือกร่น ฟันผุ  โรคปริทันต์ เป็นต้น หากคุณทำการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถที่จะป้องกันโรคเหล่านี้ได้ แต่หากฟันผุเกินแก้ไขก็ต้องทำการรักษารากฟันโดยการใส่ รากฟันเทียม เชียงใหม่ เรามาทำความรู้จักกับรากฟันเทียมกันค่ะว่าคืออะไรและช่วยในการรักษาฟันไว้ได้อย่างไร

 

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม (Dental implant) คือ รากฟันที่ถูกทำมาเพื่อทนแทนรากฟันจริงที่สูญเสียไปจากการเสื่อมสภาพหรือผุกร่อนใช้การไม่ได้แล้ว รากฟันเทียมมักจะทำพร้อมกับการครอบฟัน(Implant crown) โดยที่รากฟันเทียมนั้นจะถูกผังอยู่ในกระดูกขากรรไกรของเราและทับด้วยครอบฟันอีกที เพื่อให้รากฟันติดแน่น รากฟันเทียมนั้นอาจทำมาจากโลหะไทเทเนียมชนิดพิเศษที่ใช้ในทางการแพทย์หรือผลิตจากเซรามิกเซอร์โคเนีย ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะเข้ากับกระดูกขากรรไกรได้และไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้

รากฟันเทียม เชียงใหม่

 

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

รากฟันเทียม ทำหน้าที่ทดแทนรากฟันที่เสียไปโดยรากฟันเทียม เชียงใหม่ ที่ดีจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนรากฟันธรรมชาติ รากฟันเทียมประกอบด้วย

1.ตัวฟัน (Crown) ส่วนใหญ่ทำมาจากเซรามิก ตกแต่งรูปร่างและสีให้เหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด

2.โครงสร้างของฟัน (Abutment)  เป็นส่วนที่รองรับครอบฟัน

3.ส่วนที่เป็นรากฟัน (Fixture) หรือสกรู ทำหน้าที่แทนรากฟันที่สูญเสียไปเป็นส่วนที่ฝังอยู่ในเหงือกบริเวณกระดูกขากรรไกร

รากฟันเทียม เชียงใหม่

 

รากฟันเทียมมีกี่ประเภท

การทำรากฟันเทียมนั้นจัดว่าเป็นฟันเทียมอย่างหนึ่งที่ติดแน่นในช่องปาก เพื่อช่วยให้คุณมีสภาพช่องปากที่สมบูรณ์เหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด รากฟันเทียม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.รากฟันเทียมชนิดผ่าตัดฝังรากเทียม เหมาะกับผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรแข็งแรงเนื่องจากต้องฝังรากฟันเทียมไปที่ขากรรไกรโดยตรง เป็นที่นิยมทำมากที่สุด

2.รากฟันเทียมชนิดหลอมเนื้อโลหะ การทำรากฟันเทียมลักษณะนี้แพทย์จะหลอมเนื้อโลหะที่เป็นวัสดุชนิดพิเศษที่ใช้ทำรากฟันให้เป็นโครงสร้างเดียวกับเหงือกหลังจากนั้นจะนำมาติดบนขากรรไกรใต้เนื้อเยื่อของเหงือกอีกที

รากฟันเทียม เชียงใหม่

การทำรากฟันเทียมนั้นยังมีหลายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องศึกษาอีกหลายเรื่องเช่นรากฟันเทียม เชียงใหม่ ใครควรทำรากฟันเทียม อายุเท่าไหร่จะทำรากฟันเทียมได้ ทั้งนี้เพื่อให้การทำรากฟันเทียมของคุณนั้นเป็นไปตามความต้องการของคุณ